MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE

05-120 LEGIONOWO UL. ADAMA MICKIEWICZA 23 TEL. +48 22 774 21 66

view

De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego

     Od początku swojej działalności Muzeum Historyczne w Legionowie prowadzi badania archeologiczne mające na celu zbadanie przeszłości ziem powiatu legionowskiego. Jednak dopiero odkrycie w 2008 r. cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie na terenie Centrum Szkolenia Policji przyczyniło się do wypracowania programu badawczego.

     Wystawa De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego przedstawia dotychczasowe wyniki tych badań. Ekspozycja powstała dzięki finansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś pokazane na wystawie zabytki zostały zakonserwowane w wyniku realizacji projektu Sztuka konserwacji – kultura przeworska w Legionowie finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem ekspozycji jest Muzeum Historyczne w Legionowie, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski.

     Zapraszamy do odbycia podróży w przeszłość i do wspólnej refleksji nad tym, co już minęło i co możemy podziwiać dzięki pracy archeologów, konserwatorów i muzealników. Zabytki, świadczące o naszych przodkach i wydobyte „z głębokości” (de profundis) – z osad i cmentarzysk znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego są naszym wspólnym dziedzictwem.

 

 

 DSC 0124 DSC 0165  DSC 0176 DSC 0185 DSC 0195 DSC 0198 DSC 0166 DSC 0210