MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE

05-120 LEGIONOWO UL. ADAMA MICKIEWICZA 23 TEL. +48 22 774 21 66

Wystawy

Willa Muzeum

W krainach lodu i książek - rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach

  

Pawilon Muzeum

De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego

 

Dzieje Legionowa

1877-1990 

 

 

 Filia "Piaski"

Dzieje garnizonu Legionowo - czas wojen i pokoju

 


 

Muzeum Historyczne w Legionowie zdobyło nagrody w VII, VIII i IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba

 

 

wierzba2015 WEB

 

 


 Muzeum Historyczne w Legionowie 

FB-f-Logo  blue 100

  

Filia "Piaski"

FB-f-Logo  blue 100

 

 

 

 

Historia Muzeum

 

 

        Początki Muzeum Historycznego w Legionowie sięgają 10 listopada 2001 r. kiedy powołane zostały Zbiory Historyczne Miasta Legionowo. Organizacyjnie stanowiły one komórkę Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Legionowo. Miejscem stałej ekspozycji poświęconej dziejom Legionowa były pomieszczenia w zabytkowej willi przy ul. Mickiewicza 23, wzniesionej na początku lat 30. XX w. w stylu dworkowym.

28 czerwca 2006 r. Rada Miasta Legionowo uchwałą nr XLVII/609/2006, utworzyła Muzeum Historyczne w Legionowie jako samorządową instytucję kultury. Celem Muzeum jest kolekcjonowanie i prezentacja zabytków związanych z historią miasta, powiatu legionowskiego i regionu. Zwłaszcza ekspozycja artefaktów, dokumentów historycznych i pamiątek stanowi mocne fundamenty do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców Legionowa. W budynku muzealnym działa również punkt konsultacyjny wraz z pracownią, w którym uczniowie, studenci i pracownicy naukowi mogą uzyskać materiały źródłowe i informacje niezbędne do opracowań z zakresu historii Legionowa i powiatu legionowskiego.

Ważnym aspektem działalności Muzeum jest przyjęcie programu badawczego poświęconego osadnictwu kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim w widłach Wisły i Narwi. Od 2008 r. pracownicy placówki regularnie badają cmentarzysko tej kultury odkryte na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Muzeum jest także współwydawcą popularnonaukowego czasopisma historycznego „Rocznik Legionowski”.

W budynku głównym Muzeum, we wrześniu 2012 r., nastąpiło otwarcie wystawy stałej, poświęconej życiu oraz pisarstwu Aliny i Czesława Centkiewiczów. Zaprezentowane zostały eksponaty związane z latami 1934-1939, kiedy Czesław Centkiewicz pracował w legionowskim Państwowym Instytucie Meteorologicznym oraz z okresem, kiedy pisarze na stałe mieszkali w Legionowie (lata 1950-1955).

Obecnie placówka znajduje się w fazie gruntownej przebudowy i reorganizacji. Po uzyskaniu środków unijnych obok zabytkowej willi zbudowany został nowoczesny pawilon wystawienniczy. Wystawy tu prezentowane dotyczyć będą historii miasta, szczególnie jego korzeni – od chwili powstania stacji Jabłonna Nowa (dziś Legionowo) w 1877 r. – oraz tradycji związanych z działalnością miejscowych zakładów przemysłowych: Wytwórni Balonów i Spadochronów oraz Huty Szkła. Osobne zagadnienie stanowić będzie rozbudowana ekspozycja archeologiczna, poświęcona odkryciom z obszaru Legionowa i powiatu, ukazująca kulturę oraz najdawniejsze osadnictwo tych ziem. W pawilonie znajduje się nowoczesna sala konferencyjno-dydaktyczna, przeznaczona na organizowanie różnego rodzaju spotkań i konferencji, upowszechniających działania naukowe i kulturalne Muzeum.

19 maja 2012 r. nastąpiło otwarcie Filii Muzeum Historycznego w Legionowie na osiedlu „Piaski”. Jej siedzibę stanowi odrestaurowany carski budynek koszarowy z 1892 r.. W budynku Filii znajduje się stała wystawa poświęconą historii legionowskiego garnizonu – od jego początków u schyłku XIX w., aż do chwili obecnej. Filia „Piaski” stanowi ważny ośrodek podtrzymywania tradycji wojskowej. Spełnia także funkcje edukacyjne – prowadzone są lekcje muzealne, ponadto znajduje się w niej dostępna dla wszystkich czytelnia oraz pracowania z księgozbiorem dotyczącym tematyki związanej z wojskowością.

 

 

WIĘCEJ

.