MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE

05-120 LEGIONOWO UL. ADAMA MICKIEWICZA 23 TEL. +48 22 774 21 66

Wystawy

Willa Muzeum

W krainach lodu i książek - rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach

  

Pawilon Muzeum

De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego

 

Dzieje Legionowa

1877-1990 

 

 

 Filia "Piaski"

Dzieje garnizonu Legionowo - czas wojen i pokoju

 


 

Muzeum Historyczne w Legionowie zdobyło nagrody w VII, VIII i IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba

 

 

wierzba2015 WEB

 

 


 Muzeum Historyczne w Legionowie 

FB-f-Logo  blue 100

  

Filia "Piaski"

FB-f-Logo  blue 100

 

 

 

Wydział Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej w Pułtusku prowadzi projekt badawczy z zakresu badań kulturowych Kultura Rzeczpospolitej w okresie wazowskim, jako jeden z tematów realizowanych w ramach badań statutowych jednostki. Muzeum Historyczne w Legionowie współpracuje przy realizacji tego projektu ze względu na odkrycia archeologiczne poczynione w 2006 r. w Nieporęcie, znajdujące się obecnie w zbiorach Muzeum.

Celem projektu jest ukazanie najważniejszych tendencji kulturowych w polskim XVII-wiecznym dworze, szczególnie w drugiej połowie tego stulecia. Ważnymi zagadnieniami poddawanymi analizie będą wątki literaturoznawcze, w tym także edytorstwo oraz artystyczne i obyczajowe. Pierwszy obszar badawczy dotyczy analizy drogi wybranych tekstów do odbiorcy, czytelnika oraz przeszkód zaistniałych na tej drodze (w tym cenzury). Opracowaniu poddane zostaną teksty Piotra Skargi oraz Mikołaja Kazimierza Sarbiewskiego – szczególnie pierwodruki wierszy, które nie weszły do kanonicznego zespołu jego dzieł oraz unikatowe tłumaczenie wiersza Sarbiewskiego na język polski. Drugi obszar badawczy koncentruje się wokół tematyki wazowskiego dworu, widzianego w kontekście obyczajowym, ale także przez pryzmat zagadnień związanych z pamięcią kulturową. Wiąże się to z opracowaniem odkrytego w 2006 r. w Nieporęcie dworu Wazów. Istniejące opracowania traktują go jako obiektu wyłącznie archeologicznego, a brak analizy tego budynku jako ważnego świadectwa kultury, otwierając drogę badaniom z zakresu symboliki, artystycznych proweniencji, obyczajowości czy legitymizacji władzy.

Efektem naukowym projektu ma być cykl artykułów dotyczących powyżej opisanych zagadnień, prezentujących obraz wzorów kultury okresu rządu Wazów w Rzeczpospolitej. Końcowym efektem ma być także szersze opracowanie z zakresu problemów tekstologicznych i edytorskich. Zadanie będzie realizowane przez prof. dr hab. Paulinę Buchwald-Pelcową z Akademii Humanistycznej oraz przez dr Aleksandrę Jakóbczyk-Golę i mgr Wawrzyńca Orlińskiego z Muzeum Historycznego. Część opracowań będzie poddawana dyskusji w trakcie Warszawskich Czwartków Staropolskich – comiesięcznych spotkań warszawskich środowisk badaczy związanych z kulturą dawną Rzeczpospolitej. Poza tym planowane jest także zorganizowanie konferencji poświęconej tematyce wazowskiej w Muzeum Historycznym w Legionowie, które od lat prowadzi badania archeologiczne nad odkrytym w Nieporęcie dworem Wazów.