MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE

05-120 LEGIONOWO UL. ADAMA MICKIEWICZA 23 TEL. +48 22 774 21 66

Wystawy

Willa Muzeum

W krainach lodu i książek - rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach

  

Pawilon Muzeum

De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego

 

Dzieje Legionowa

1877-1990 

 

 

 Filia "Piaski"

Dzieje garnizonu Legionowo - czas wojen i pokoju

 


 

Muzeum Historyczne w Legionowie zdobyło nagrody w VII, VIII i IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba

 

 

wierzba2015 WEB

 

 


 Muzeum Historyczne w Legionowie 

FB-f-Logo  blue 100

  

Filia "Piaski"

FB-f-Logo  blue 100

 

 

 

Muzeum Historyczne w Legionowie bierze aktywny udział w planowaniu i realizacji projektów z zakresu upowszechniania nauki i upowszechniania kultury. Pierwsze wiązane są z promocją historii jako nauki i wiedzy historycznej jako elementu wiedzy humanistycznej, pozwalającej kształtować odpowiednie postawy. Upowszechnianie nauki to istotny element wizji muzeum. Jego realizacja polega na opracowywaniu wystaw stałych i czasowych, których celem jest zapoznanie zwiedzających z określoną tematyką, organizowaniu konferencji popularno-naukowych i seminariów.

Priorytetem projektów z zakresu upowszechniania kultury jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz wzmocnienie więzi z "małą ojczyzną". Muzeum Historyczne w Legionowie dba o budowanie tożsamości mieszkańców miasta i stawia sobie za cel stworzenie możliwości identyfikacji ze wspólnotą miejską właśnie w zakresie działań kulturalnych.

  


   

Muzeum pozyskuje środki zewnętrzne. 

 

1.  Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 1026/P-DUN/2013 przyznano środki w wys. 94.981 zł na finansowanie projektu upowszechniającego naukę pn.: Ekspozycja pt.: "Wandalowie - cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie". Budowa wystawy rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończona zostanie w roku przyszłym. Będzie stanowić jeden z dwóch elementów stałej ekspozycji naszego muzeum prezentowanej w nowo wybudowanym pawilonie.

 

2.   W lutym bieżącego roku Muzeum Historyczne w Legionowie pozyskało środki zewnętrzne na działalność statutową. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację w wysokości 20 tys. zł z programu Wspieranie działań muzealnych na realizację zadania "Sztuka Konserwacji – kultura przeworska w Legionowie". Efektem prac będzie wykonanie profesjonalnej konserwacji ponad 200 zabytków żelaznych pochodzących z prowadzonych przez Muzeum badań archeologicznych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Legionowie CSP. Wyniki konserwacji będą zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawie czasowej.

projekt czerwona

 

 

3.   Starostwo Powiatowe w Legionowie przyznało dotację w kwocie 10 tys. zł na projekt inwentaryzacji, dokumentacji i weryfikacji miejsc i obiektów historycznych na terenie powiatu na potrzeby przedsięwzięcia Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski Walczącej”.

 

 

4.     W marcu 2013 r. Muzeum Historyczne w Legionowie uzyskało ponownie środki zewnętrzne na realizację działalności statutowej. W ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski przyznało dotację w wysokości 15 tys. zł na zrealizowanie projektu „Przemysł Legionowa jako czynnik miastotwórczy w okresie międzywojennym”. W jego ramach powstaną: wystawa czasowa, internetowa oraz zeszyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeprowadzone również będą lekcje muzealne dla uczniów oraz warsztaty fotograficzne. Projekt Muzeum Historycznego w Legionowie został wyłoniony w drodze konkursu, do którego złożono ponad 900 wniosków (dotacje otrzymało jedynie 136 projektów).

logo poziom bialy   Patriotyzm

 

5. Muzeum Historyczne w Legionowie w ramach priorytetu Edukacja kulturalna programu Edukacja, zgodnie z decyzją Mnistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 stycznia 2014 r. uzyskalo dotację w wysokości 25 tys. zł na realizację projektu Archeologia w pięciu zmysłach - nowa oferta edukacyjna muzeum dla grup integracyjnych i niepełnosprawnych. Projekt zakłada współpracę z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

projekt czerwona