MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE

05-120 LEGIONOWO UL. ADAMA MICKIEWICZA 23 TEL. +48 22 774 21 66

Wystawy

Willa Muzeum

W krainach lodu i książek - rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach

  

Pawilon Muzeum

De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego

 

Dzieje Legionowa

1877-1990 

 

 

 Filia "Piaski"

Dzieje garnizonu Legionowo - czas wojen i pokoju

 


 

Muzeum Historyczne w Legionowie zdobyło nagrody w VII, VIII i IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba

 

 

wierzba2015 WEB

 

 


 Muzeum Historyczne w Legionowie 

FB-f-Logo  blue 100

  

Filia "Piaski"

FB-f-Logo  blue 100

 

 

 

Zabytki archeologiczne

monetyrzymskie
Muzeum Historycznego w Legionowie w swoich zbiorach posiada rzymskie monety. Dwie z nich można oglądać na wystawie De Profundis. Pradzieje ziem powiatu legionowskiego. Trzecią odkryto w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w Nieporęcie w 2012 roku. Wykopaliska te odbywały się na terenie dawnego dworu Wazów. Zabytki pochodzące z tego miejsca można obejrzeć na stałej ekspozycji w naszym muzeum. Prezentowana na zdjęciu moneta to denar rzymski (średn. 1,8 cm). Na awersie widoczne jest przedstawienie głowy Trajana w wieńcu laurowym, skierowanej w prawo. W otoku można odczytać następujący napis IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. Na rewersie widnieje postać – Virtus - personifikacje męstwa i odwagi. Skierowana jest ona w prawo, trzyma włócznie i sztylet - parazonium. W otoku czytamy S P Q R OPTIMO PRINCIPI. Awers w stosunku do rewersu obrócony jest o 180 stopni. Abramow J., Wiktor A., Rakoczy J., Nowak M., Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2012 r., Toruń-Lublin, 2015, maszynopis MHwL

Bursztyn
Duża bryłka nieobrobionego bursztynu została znaleziona na terenie cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie. Leżała w żółtym piasku, bezpośrednio przy grobie jamowym (obiekt 34). W tych czasach, przez tereny dzisiejszej Polski, przebiegał tzw. szlak bursztynowy. Był to obszar na którym kwitł handel pomiędzy terenami Imperium Romanum a tzw. Barbaricum. To właśnie bursztyn (glesum) - minerał niezwykle ceniony w Rzymie, stanowił główny przedmiot tej wymiany. Przyjmuje się, że obrót tym produktem kontrolowały plemiona Wandalów, nazywanych czasami strażnikami szlaku bursztynowego.

szkatulkadwa
 
W trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Legionowie znaleziono na powierzchni żelazne zabytki - okucie zamka i klucz. Przedmioty takie stanowiły elementy drewnianych szkatułek, które od pocz. I w. po Chr. ofiarowywano zmarłym jako dary grobowe. Składano je głównie do grobów kobiecych. Przedstawione zabytki po konserwacji można oglądać na wystawie stałej De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego.

Byczek2 
W 2008 r. na nowoodkrytym cmentarzysku kultury przeworskiej, w Legionowie znaleziono luźno na powierzchni brązowe okucie rogu do picia zakończone głowa byka. Realistycznie wykonana głowa osadzona jest na okrągłej w przekroju tulejce. Tulejka posiada dwie pary rozmieszczonych symetrycznie dookolnych żeberek oraz jedno przy samej krawędzi. W czerwcu 2011 r. odnaleziono jeden z brakujących rogów, długi i ostro zakończony. W lewym oku zachowana inkrustacja z niebieskiego szkła (?). Okucie można datować na schyłek młodszego okresu przedrzymskiego (przełom er). Zostało wykonane prawdopodobnie na terenie Jutlandii lub wysp duńskich. Można je oglądać od 17 maja 2014 r. na wystawie stałej  De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego. Zabytek jest wyjątkowy, że stał się logo wystawy.